Skip to content

"De infobladen van de ghor gaven duidelijke adviezen voor ons evenement tijdens de extreem warme zomerdagen."


organisator van een sportevenement

Als organisatie doe je er alles aan om je gasten tijdens een evenement een zo plezierig mogelijke tijd te laten beleven. Maar wat als iemand onwel wordt bij een dancefestival of een blessure oploopt bij een wielerwedstrijd? Kan een ambulance een slachtoffer nog wel op tijd bereiken als een binnenstad is afgesloten vanwege een evenement? Zijn er richtlijnen voor de hygiëne bij tattoo- en piercingbeurzen?

In onderstaand filmpje ziet u hoe het traject van evenementenadvisering (van aanvraag t/m evaluatie) bij de GHOR wordt doorlopen.

Om effectiever en eenduidiger te adviseren, maar vooral ook om meer aandacht te kunnen geven aan de evenementen met een verhoogd risico, maken wij onderscheid tussen een maatwerkadvies en een standaardadvies.

MAATWERKADVIES
Vooral grote evenementen of evenementen met een verhoogd risico hebben baat bij een advies op maat. Wij verzoeken u om bij de volgende evenementen contact op te nemen met de GHOR voor een gezondheidskundig advies:

 • Evenementen waarbij meer dan 2.000 gelijktijdig aanwezige bezoekers en/of deelnemers verwacht worden;
 • Evenementen met de volgende bijzonderheden of risico’s:
  • beperkte bereikbaarheid van het evenement
  • zware fysieke inspanning voor deelnemers
  • een kwetsbare doelgroep (kinderen/jongeren, ouderen, mindervaliden)
  • aanwezigheid van dieren (levende have)
  • evenementen in, op of rondom natuurwater

STANDAARDADVIES
Bij alle overige evenementen is geen individueel advies van de GHOR meer nodig. Het betreft evenementen die weinig of geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Een standaardadvies is hiervoor voldoende. De GHOR heeft hiervoor standaardvoorwaarden opgesteld.

Als u twijfelt of voor uw evenement een maatwerkadvies of een standaardadvies nodig is, kunt u contact opnemen met een van onze evenementenadviseurs.

INHOUD ADVIES
Wij geven advies over geneeskundige voorzieningen en gezondheidskundige maatregelen.

Geneeskundige voorzieningen:

 • EHBO-ers; voor de eerste primaire hulpverlening en/of inzet van hulpverleners met specifieke kennis op het gebied van drank- en drugsgebruik bij bijvoorbeeld een dancefestival.
 • Rapid Responder; een ambulanceverpleegkundige op een motor of in een piketauto met materialen uit de ambulance-hulpverlening.
 • Standby-ambulance; voor inzet bij grote evenementen waarbij de bereikbaarheid voor ambulances slecht is of de gezondheidsrsico’s groot zijn.
 • EHBO-voorzieningen; een Automatische Externe Defibrillator (AED), EHBO-post, materialen, etc.

Gezondheidskundige maatregelen:

 • Technische hygiënezorg; het aantal toiletten, de tijdelijke drinkwatervoorzieningen, de hygiënerichtlijnen en richtlijnen voor het bereiden van voedsel. 
 • Medisch milieukundige aspecten; advies over gevaarlijke stoffen, zwemwaterkwaliteit en legionellabacterie.

Met een speciaal formulier worden de meldkamer, ambulanceposten, ziekenhuizen, huisartsenposten en de sleutelfunctionarissen van de GHOR en RAV op de hoogte gebracht van de evenementen in de regio.

INFOBLADEN
Samen met de GGD teams Infectieziekten, Technische Hygiënezorg en team Gezondheid, Milieu en Veiligheid heeft de GHOR speciale infobladen ontwikkeld. Klik op de links hieronder om het betreffende infoblad in PDF te openen.

Vragen over onze thema's?

Frank arends
06-12690883

e-mail Frank

Michael Buting
06-24731496

e-mail Michael

jolanda hogewoning
06-47082305

e-mail Jolanda

selecteer een ander thema